Gå til hovedinnhold

Samtykke til driftsstart av utstyr på Kårstø

Petroleumstilsynet har gitt Gassco AS samtykke til driftsstart av utstyr på Kårstø.


Samtykket gjelder utstyr som i forbindelse med Rogass-prosjektet er installert på Kårstø for tilknytning til eksisterende Europipe II anlegg: Måle- og trykkreguleringsutstyr, sluse og annet utstyr for pigging av Rogass-rørledningen, ESD ventil, samt tilhørende sikrings-, overvåkings- og kommunikasjonsutstyr. Utstyret skal knyttes til Rogass sjørør for transport av gass fra Kårstø til Risavika og Rennesøy.

Rogass utstyr

Utsnitt av måle- og trykkreguleringsutstyr, ESD-ventil samt tilhørende overvåkings- og kommunikasjonsutstyr.

Dette utstyr vil ved driftsstart av Rogass sjørør bli overdratt fra Lyse Gass AS til Gassled, med Gassco som driftsoperatør.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss