Gå til hovedinnhold

Samtykke til disponering av understellet for DP2 på Frigg

Total E&P Norge AS (Total) har fått samtykke til disponering av understellet for boreinnretningen DP2 på Friggfeltet.


"Frigg Field Drilling Platform 2" (DP2) har vært en fast bore- og produksjonsinnretning for gassbrønnene på Friggfeltet på norsk sokkel. Innretningen ble installert i 1970-årene.

Produksjonen fra DP2 ble stanset i oktober 2004, og alle brønnene er blitt forlatt og plugget permanent.

Innretningens overbygg ble nylig fjernet (se lenkeboks).

Dette samtykke gjelder fjerningen av understellet til DP2 (bildet).

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |