Gå til hovedinnhold

Samtykke til disponering av sju innretninger på Ekofisk

Samtykke: ConocoPhillips Skandinavia AS (COPSAS) har fått samtykke til disponering av sju innretninger i Ekofiskområdet.


Planene for disponering av overflødige innretninger fra Ekofiskområdet, betegnet Ekofisk I, ble godkjent ved kongelig resolusjon 21. desember 2001.

Ekofiskområde (kilde: Aibel)

Samtykket gjelder fjerning av følgende innretninger: Ekofisk 2/4-R, Ekofisk 2/4-P, Albuskjell 2/4-F, Vest Ekofisk 2/4-D, Albuskjell 1/6-A, Cod 7/11-A og Edda 2/7-C.

Tidsrammen for fjerningsarbeidet er perioden 2008 – 2013.

Innretningene skal fraktes til Vats i Vindafjord (Rogaland) for sluttdisponering.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |