Gå til hovedinnhold

Samtykke til disponering av 37/4-A og 36/22-A

Samtykke: ConocoPhillips Skandinavia AS (CoPSAS) har fått samtykke til disponering av innretningene 37/4-A og 36/22-A.


Samtykket gjelder fjerning av kompressorinnretningene 37/4-A og 36/22-A (”oil boosters”)  som tidligere var tilkoplet rørledningen Norpipe fra Ekofisk til Teesside.

Oil boosters 36/22-A (left) and 37/4-A (source: "Kulturminne Ekofisk")

36/22-A og 37/4-A

Innretningene står på britisk side av grenselinjen, men inngår i avslutningsplanen for Ekofisk I. Innretningene er under felles jurisdiksjon mellom Norge og Storbritannia, regulert i en felles avtale kalt Ekofisk- Teesside avtalen av 1973.

Samtykket er gitt blant annet på bakgrunn av dokumentasjonen innsendt i forbindelse med søknaden (”HES Master Document”). Vi er også blitt holdt informert om britiske myndigheters tilsyn med aktiviteten og at sikkerhetsstudien (”Dismantling Safety Case”) er akseptert.

Etter planen skal innretningene eksporteres til Norge og transporteres til Vats i Vindafjord (Rogaland) for sluttdisponering.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |