Gå til hovedinnhold

Samtykke til delvis fjerning av innretningene på Frigg

Petroleumstilsynet har gitt Total E&P Norge samtykke til delvis fjerning og disponering av innretningene på den norske delen av Frigg-feltet. Planen er å stanse produksjonen på feltet 1.7.2004, rengjøre produksjonsutstyr og fjerne deler av innretningene.


Samtykket er gitt med bakgrunn i selskapets dokument "Frigg Field Cessation Project – Health, Environment and Safety Master Document".

Petroleumstilsynet, Statens helsetilsyn og Statens forurensningstilsyn betrakter dette dokument som samtykkesøknad for første fase av fjerningsprosjektet på Frigg.

På britisk side har Health and Safety Executive (HSE) akseptert dokumentet som erstatning for HSE Abandonment Safety Case.

Følgende innretninger på norsk sokkel er berørt: Treatment and Compression Platform 2 (TCP2), Drilling Platform 2 (DP2) og Drilling Platform 1 (DP1).

Treatment Platform 1 (TP1), Quarters Platform (QP) og Concrete Drilling Platform (CDP1) ligger på britisk sokkel.

CDP1 ble nedstengt 1990.

DP1 sank under installering høsten 1974. Det ble bestemt at den havarerte innretningen skulle forbli i posisjon inntil feltet skulle stenges og disponeres.

Frigg-feltet, illustrasjon: Total

Frigg

Etter nedstenging vil prosessutstyr bli renset. Deretter vil de fleste hjelpesystemer bli tatt ut av drift. Sikkerhetssystemer vil bli nedstengt når farepotensialene er fjernet.

Under fjerning av utstyr vil det i denne fasen arbeide opp til 113 personer på feltet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss