Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av West Venture på Troll

Norsk Hydro Produksjon AS har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen West Venture til produksjonsboring på Trollfeltet.


Vest VentureSamtykket gjelder boring, komplettering, brønnoverhaling, intervensjoner og tilbakeplugging av brønner på Troll Olje i perioden 1.9.2007-31.8.2010.

West Venture (bildet) er en femtegerasjons halvt nedsenkbar flyttbar innretning av typen Kværner Maritime KMAR CS-45 design, utstyrt med dynamisk posisjonering. Innretningen er utstyrt med to boretårn.

Boreinnretningen har vært i operasjon på Troll Olje siden oppstart mars 2000.

West Venture er operert av Seadrill Offshore AS. Innretningen fikk (SUT) i januar 2004.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss