Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av West Venture på Troll

Vi har gitt Norsk Hydro Produksjon a.s (Hydro) samtykke til bruk av den flyttbare innretningen West Venture for produksjonsboring på Troll. Aktiviteten vil vare til september 2007.


Aktiviteten omfatter boring og komplettering av produksjonsbrønner samt vedlikehold av brønner på Troll Olje. Samtykket er en utvidelse av vårt samtykke gitt i oktober 2003.

West Venture (kilde: Smedvig)

West Venture (bildet) er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning som opereres av Smedvig Offshore.

Innretningen er utstyrt med dobbelt boretårn.

West Venture har de siste årene boret for Hydro på Trollfeltet. Innretningen fikk (SUT) i januar 2004.

Lenke:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss