Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av West Navigator på Ormen Lange

Petroleumstilsynet har gitt Norsk Hydro ASA (Hydro) samtykke til bruk av den flyttbare innretningen West Navigator til produksjonsboring og komplettering av brønner på Ormen Lange.


Samtykket gjelder

  • boring av 8 produksjonsbrønner.
  • komplettering og opprensking av 8 brønner.
  • testing av en brønn.
  • installasjon av 8 lederør for neste borefase.

Ormen Lange (kilde: Norsk Hydro)Hydro har som operatør på Ormen Lange (kartet) det overordnede ansvaret for boringen.

Boreaktiviteten ledes av A/S Norske Shell på vegne av rettighetshaverne i de aktuelle utvinningstillatelsene.

Ifølge planen skal boringen starte i november 2005.

Lenke:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss