Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av West Epsilon

Oljedirektoratet har gitt BP Norge AS samtykke til bruk av West Epsilon på Valhall Flanke Nord til boring og komplettering.


BP benytter i dag boreinnretningen West Epsilon til forboring av fem lederør og til komplettering av 5 brønner på Valhall Flanke Sør.

Samtykke for bruk på Valhall Flanke Nord inkluderer forboring av 8 lederør, boring av en injeksjonsbrønn for avfall og 7 produksjonsbrønner. Et pilothull skal bores til under settedyp for lederøret for å redusere risikoen for å påtreffe grunn gass.

West Epsilon eies av Smedvig og mottok Samsvarsuttalelse (SUT) i februar 2003.