Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av West Alpha

Oljedirektoratet har gitt Statoil samtykke til bruk av West Alpha på Heidrun-feltet.


Samtykket omfatter boring og komplettering av to brønner fra en bunnramme som ligger ca 4 km nord fra Heidrun TLP plattformen. Aktiviteten skal foregå fra 13. juni 2003 og vil vare i ca. 150 dager. De to nye brønnene har som hovedmål å injisere vann i resevoaret for å gi trykkstøtte til produserende brønner.