Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Volve og Sleipner

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til bruk av Volve, Sleipner Øst og Sleipner Vest med ett felles beredskapsfartøy.


Samtykke til bruk av Volve og Sleipner Øst/Vest ble opprinnelig gitt blant annet under forutsetning at både Volve og Sleipner Øst/Vest hadde eget dedikert beredskapsfartøy.

Vi har gitt nytt samtykke for bruk av Volve og Sleipner Øst/Vest med delt beredskapsfartøy.

Beredskapsfartøy

Det nye felles fartøy (bildet) opereres av ESVAGT AS med hovedkontor i Danmark.

Fartøyet har en hastighet på 17 knop og er utstyrt med daughter craft i tillegg til en konvensjonell MOB-båt.

Fartøyet har OilRec klasse, Nofo oljevernutstyr og brannvann i henhold til Fifi klasse I (1200 m3 vann/time).

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |