Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Volve – midlertidig endring

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til bruk av Volve med fartøyet Navion Europa for lagring av stabilisert Olje.


Samtykket gjelder endring i driftsbetingelser for Volvefeltet i tidsperioden 01.09. – 15.10.2009.

Volve er et oljefelt som ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, om lag åtte kilometer nord for Sleipner Øst. Havdypet i området er om lag 80 meter.

Feltet er bygd ut med den oppjekkbare prosess- og boreinnretningen Mærsk Inspirer, og StatoilHydro har samtykke til bruk av Volve med fartøyet Navion Saga for lagring av olje (se illustrasjon).

Volve 

Navion Saga har forfall på hovedklassing per 1. oktober 2009. Fartøyet må av den grunn forlate feltet i en periode på ca en måned for å gå i tørrdokk.

StatoilHydro ønsker å opprettholde produksjonen under denne dokksettingen og ønsker derfor å benytte erstatningsfartøyet Navion Europa.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |