Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Volund

Samtykke: Marathon Petroleum Norge AS har fått samtykke til bruk av Volund.


Samtykket gjelder oppstart og drift av installasjonene på Volundfeltet.
 
Oljefeltet Volund ligger i Nordsjøen ca åtte kilometer sør for Alvheim (kartet) i blokk 24/9. Feltet tilhører utvinningstillatelse 150. Rettighetshavere er Marathon Petroleum Norge AS (operatør) og Lundin Norway AS.

Location of Volund

Plan for utbygging og drift (PUD) av Volund ble godkjent i januar 2007.

Feltet er bygd ut med tre havbunnsbrønner som er knyttet opp mot Alvheim FPSO. I følge Marathon vil brønnene produsere mellom 20.000 og 40.000 fat olje per dag.

Etter planen er dato for produksjonsstart 1. august 2009.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |