Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av "Visund Gass Prosjekt"-anleggene

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Statoil ASA samtykke til å ta "Visund Gass Prosjekt"-anleggene (VGP-anleggene) på Visundinnretningen i bruk.


Visundinnretningen (Kilde: Statoil)Visundinnretningen (bildet) er opprinnelig konstruert for å produsere olje fra Visundreservoarene, samt at plass var satt av for fremtidig gasseksportutstyr. Reservoartrykket er vedlikeholdt ved injeksjon av gass og produsert vann. Gassreservene skal produseres som assosiert gass i den første og som uttømming i den siste fasen.

VGP-anleggene består av en kompressormodul og en gasseksportmodul. Nødvendig modifikasjonsarbeid på det eksisterende systemet er utført. Det er videre installert et nytt stigerør for gasseksport, og boligkvarteret er utvidet med 12 nye lugarer.

Gasseksporten vil gå fra Visundinnretningen i en 38 km lang rørledning, tilknyttet Kvitebjørn T på rikgassrørledningen til Kollsnes.

Ptil har gitt samtykke under forutsetning at Statoil sender en skriftlig bekreftelse på at nød- og kontrollsystemene er testet og funnet i orden før prosessanlegget på innretningen tas i bruk.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss