Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Veslefrikk utover opprinnelig designlevetid

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til å bruke innretningene på Veslefrikkfeltet i Nordsjøen fram til 2020.


Veslefrikkfeltet ble godkjent utbygd i 1987 og satt i produksjon i 1989, og skulle i følge opprinnelig plan for utbygging og drift (PUD) ha avsluttet produksjonen nå i år.

Veslefrikk A er en brønnhodeinnretning i stål med broforbindelse til Veslefrikk B. Veslefrikk B er en halvt nedsenkbar innretning med prosessanlegg og boligkvarter.

 Veslefrikk

Veslefrikk A (til høyre) og B

Veslefrikk inneholder fortsatt store mengder olje og gass. Ved utgangen av 2008 var gjenværende utvinnbare reserver 6,3 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje og 1,6 standard kubikkmeter gass.

Etter søknad fra StatoilHydro har Petroleumstilsynet nå gitt rettighetshaverne samtykke til å bruke innretningene på Veslefrikk fram til utgangen av 2020.

Samtykket omfatter innretningene Veslefrikk A, Veslefrikk B, oljerørledningen fra Veslefrikk til Oseberg og gassrørledningen til Statpipe.

StatoilHydro og de andre rettighetshaverne har gjennom prosjektet Veslefrikk 2020 studert mulighetene for å forlenge levetiden for feltet. Rettighetshaverne har gjennomført analyser, studier og tilstandsvurderinger av struktur, utstyr, systemer og komponenter innretningen. Det er også definert planlagte robustgjøringstiltak for plattformsystemer og boreanlegg.

Samtykket til bruk av Veslefrikk fram til 2020 er gitt i medhold av forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften) § 5 bokstav f.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |