Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Varg

Talisman Energy Norge har søkt om samtykke til å ta i bruk innretningene på Vargfeltet (utvinningstillatelse 038). Selskapets søknad om godkjenning som ny operatør på feltet behandles for tiden i Olje- og energidepartementet (OED) og Arbeids- og sosialdepartementet (ASD).


Tidligere operatørselskaper på Varg var Saga Petroleum, Norsk Hydro og deretter Pertra AS.

28.2.2005 overtok Talisman Energy (UK) Limited Pertras eierandeler, og Pertra AS skiftet navn til Talisman Production Norge AS. Selskapet Talisman Energy Norge AS (TENAS) ønsker å overta som ny operatør på Varg.

Vargfeltet

Vargfeltet (kilde: OED)

Vargfeltet er lokalisert sør for Sleipner Øst. Feltet er bygget ut med en ubemannet brønnhodeinnretning i kombinasjon med en produksjonsinnretning (produksjonsskip) med integrert oljelager. Innretningene er forbundet med fleksible rørledninger for oljeproduksjon, vann- og gassinjeksjon samt kabel for kraft og styring. Oljen losses fra produksjonsinnretningen til skytteltankere.

Vi har gitt TENAS samtykke til bruk av innretningene på Varg under forutsetning at OED godkjenner operatørskiftet. Samtykket gjelder også leteboring og bruk av den flyttbare innretningen Mærsk Giant på feltet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss