Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Valhall utover opprinnelig levetid

BP Norge AS (BP) har fått samtykke til bruk av innretningene QP, DP og PCP på Valhall utover opprinnelig levetid.


I henhold til plan for utbygging og drift (PUD) utløper opprinnelig antatt levetid for Valhall i 2007.

Valhallsenter

Valhallsenter. Fra venstre: Boliginnretningen QP, boreinnretningen DP, produksjonsinnretningen PCP, brønnhodeinnretningen WP, vanninjeksjonsinnretningen IP

Basert på selskapets samtykkesøknad, innhentet tilleggsinformasjon samt våre øvrige erfaringer med BP sin drift av Valhallfeltet, har vi i medhold av forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften) § 5 f, gitt samtykke til bruk av Valhall QP frem til 30.9.2010, PCP som prosesseringsplattform frem til 31.12.2010 og som brostøtte frem til 31.12.2015 og DP frem til 31.12.2015. Videre har vi gitt samtykke til bruk av rørledning mellom Valhall og Ekofisk frem til 31.12.2028 og rørledning mellom Hod og Valhall frem til 29.5.2015.

Lenke:Tilsyn med teknisk og operasjonell integritet på Valhall

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss