Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av undervannsanlegg for Tordis IOR

StatoilHydro har fått samtykke til bruk av undervannsanlegg for Tordis Increased Oil Recovery (IOR, økt oljeutvinning).


Tordisfeltet ligger i Tampenområdet mellom Statfjord og Visund (kartet). Feltet er bygd ut med flere undervannsinstallasjoner koblet opp mot Gullfaks C-innretningen. Det har vært produsert olje fra feltet siden 1994.

Location of Tordis

Tordis IOR innebærer økt oljeutvinning fra Tordisfeltet ved omlegging til lavtrykksproduksjon. Dette gjøres både ved modifikasjoner på Gullfaks C-innretningen og ved installasjon av et anlegg for havbunnsseparasjon.

Økt oljeutvinning med lavtrykksproduskjon fra Tordisfeltet startet høsten 2006, mens dette samtykket gjelder blant annet oppstart av havbunnsseparasjon.

Tordis IOR-prosjektet er det første i verden som tar i bruk fullskala havbunnsseparasjon.

Lenke:Tilsyn med Tordis IOR - undervannsseparasjon

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss