Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Tyrihans undervannsanlegg

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til å ta i bruk Tyrihans undervannsanlegg samt nytt prosessutstyr på Kristin og Åsgard B.


Tyrihans
Tyrihansfeltet tilhører utvinningstillatelse 073 og 079 og ligger på Haltenbanken i Norskehavet, cirka 35 kilometer sørøst av Kristinfeltet og 25 kilometer sørøst av Åsgardfeltet.

Feltet består av to strukturer, Tyrihans Sør og Tyrihans Nord.  

Tyrihans

Tyrihans havbunnsinstallasjoner
Fire produksjonsrammer, A, B, C og D vil inneholde til sammen 12 produksjons- og gassinjeksjonsbrønner og 4 ledige slott. Alle rammene vil være koblet til et 42,6 kilometer langt produksjonsrør (16”) til Kristin.

Gass til gassinjeksjon og gassløft på produksjonsbrønnene vil komme via et 10’’ rør fra Åsgard B.

Oppstart av første produksjonsbrønn inn til Kristin, samt gassinjeksjon fra Åsgard B er planlagt 1. juli 2009. Gassinjeksjonen er tenkt å vare fram til 2015. Injeksjon av sjøvann skal starte i 2010 og vare fram til 2016.
 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |