Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Tune Sør

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til bruk av Tune Sør havbunnsbrønn med tilhørende rørledning og kontrollkabel, samt gjennomføring av modifikasjoner for Tune Sør på Oseberg D-innretningen.


Tune SørUtbyggingen av Tune Sør er en del av StatoilHydros forretningsplan for ressursutnyttelse og bruk av infrastruktur i Oseberg/Tuneområdet.

Tune Sør er en videreføring av Tune Nord prosjektet som ble stanset etter at feltet viste seg å være tørt.

Tune Sør satelittbrønn vil produsere til og blir kontrollert fra Oseberg D (se illustrasjon).

Ombygging av prosessanlegget på Oseberg D for å ta inn produksjon fra Tune Sør er av begrenset omfang.

Oppstart for produksjon fra Tune Sør er i juli 2009, avhengig av fremdrift for boring, ferdigstillelse og uttesting.

Boring av gass- og kondensatprodusent brønn A-21 AH var planlagt avsluttet i mai 2009.

Boring av brønnen med den flyttbare innretningen Songa Delta (tidligere Deepsea Delta) (lenke).
 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |