Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Transocean Searcher på Heidrun

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Statoil ASA (Statoil) samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Transocean Searcher på Heidrun-feltet. Samtykket er gitt 1. juli 2004, og innebærer produksjonsboring, komplettering og intervensjon.


Transocean Searcher drives av Transocean Offshore North Sea Ltd NUF. Eier av innretningen er Transocean Offshore International Ventures Ltd.

Aktiviteten vil starte i august/september 2004 og vil ha en varighet på 14 uker.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss