Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Transocean Searcher på Gjøa

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Transocean Searcher til boring og komplettering av seks produksjonsbrønner på Gjøafeltet.


LokasjonskartGjøa (kartet) er et gass- og oljefelt som ligger ca 65 kilometer sørvest for Florø, om lag 45 kilometer vest for Sognefjorden og 70 kilometer nordøst for Troll B. StatoilHydro er operatør i utbyggingsfasen, mens Gaz de France overtar operatøransvar når produksjonen starter.

Vanndypet på Gjøa er ca 360 meter.

De seks brønnene skal bores og kompletteres før produksjonsstart i løpet av høsten 2010.

Transocean Searcher (tidligere Ross Isle) er en Bingo 3000 design, bygget i 1983. Innretningen opereres av Transocean Offshore North Sea Ltd NUF. Transocean Searcher er etter modifikasjoner utstyrt for å kunne komplettere undervannsbrønner og er bygget for å kunne operere i Nordsjøen året rundt i dybder fra 60 m til 450 m.

Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) i desember 2003.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |