Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Transocean Searcher på Åsgard

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til fortsatt bruk av den flyttbare innretningen Transocean Searcher til boring og komplettering av brønn 6507/11-V-1H på Åsgardfeltet.


Transocean Searcher (bildet) har utført bore-, kompletterings- og intervensjonsoperasjoner på  Åsgard siden april 2004.

 Transocean Searcher

Det nye samtykket er en utvidelse av siste samtykket som ble gitt i november 2006 med varighet fram til 5.10.2008.

Transocean Searcher (tidligere Ross Isle) er en Bingo 3000 design, bygget i 1983.

Innretningen som etter modifikasjoner er spesialdesignet for å kunne komplettere undervannsbrønner, er bygget for å kunne operere i Nordsjøen året rundt i dybder fra 60 m til 450 m.

Transocean Searcher eies av Transocean Offshore. Den fikk samsvarsuttalelse (SUT) i desember 2003.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |