Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Transocean Searcher på Åsgard

Statoil ASA har fått samtykke til fortsatt bruk av den flyttbare innretningen Transocean Searcher på Åsgardfeltet.


Statoil har søkt om utvidelse av tidligere samtykker for bruk av denne innretningen. Søknaden omfatter samme type aktiviteter som selskapet har samtykke for fram til november 2006: Produksjonsboring, komplettering og intervensjon.

Vi har utvidet samtykket fram til 15.10.2008.

Lenker til tidligere samtykker for bruk av Transocean Searcher på Åsgard:

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss