Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Transocean Searcher på Åsgard

Petroelumstilsynet (Ptil) har gitt Statoil ASA samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Transocean Searcher.


Samtykket er gitt for tidsrommet medio april 2004 til 1. august 2005.

Det skal utføres bore-, kompletterings- og intervensjonsoperasjoner for Åsgard-lisensen.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss