Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Transocean Leader på blokk 6506/11

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Transocean Leader til produksjonsboring i Norskehavet.


StatoilHydros samtykkesøknad gjelder boring av brønnene 6506/11-A-1 H, A-2 H, A-3 H og 6506/11-B-3 H på olje- og gassfeltet Morvin (kartet). Feltet tilhører utvinningstillatelse 134 B.

Location of Morvin

Morvinfeltet ligger 21 kilometer nord for Kristin og 15 km nordvest for Åsgard A. Vanndypet i området er om lag 350 m.

Morvin ble oppdaget i 2001, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent 25. april 2008.

Det er anslått at produksjonen fra feltet vil begynne sent i 2010.

Det skal bores fire brønner i to brønnrammer som skal knyttes opp mot Åsgard B via en ca 20 kilometer lang rørledning.

Transocean Leader skal bore topphullseksjonene. I følge samtykkesøknaden skal operasjonen starte i mai 2009, og har en estimert varighet på 200 døgn.  Scarabeo 5 skal senere bore inn i reservoaret.

Transocean Leader er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning som eies og opereres av Transocean Offshore Ltd. Den ble levert i 1987 fra Hyundai Heavy Industries i Korea. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) 16.12.2004 (lenke).
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064