Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Transocean Arctic på Norne

Statoil ASA (Statoil) har søkt om samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretningen Transocean Arctic (bildet) til boring, komplettering og brønnarbeid på Norne Hovedfelt og Norne Satelitter Stær og Svale. Aktiviteten skal bidra til å opprettholde produksjonen og å øke dreneringsgraden på feltet. Petroleumstilsynet har gitt Statoil samtykke som omsøkt 21. juli 2004.


Foto: Statoil

Aktiviteten vil ha en varighet på om lag to år.

Norne er lokalisert ca 80 km nord for Heidrunfeltet, og ca 200 km fra Helgelandskysten på 380 meters havdyp.

Feltet er bygd ut med et produksjons- og lagerskip (bildet) tilknyttet brønnrammer på havbunnen.

Transocean Arctic drives av Transocean Offshore (North Sea) Ltd NUF. Aktiviteten på hovedfeltet vil foregå på brønnene 6608/10-B-4 DH, 6608/10-D-3 og 6608/10-E-2 H. Sent på høsten 2004 starter bore- og brønnaktiviteter på Norne Satelliter og vil vare til sommeren 2006.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss