Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Transocean Arctic på Haltenbanken

Petroleumstilsynet har gitt Eni Norge samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Transocean Arctic for plugging og forlating av letebrønn 6406/3-1 på Haltenbanken.


14. desember mistet Ocean Vanguard under boring av denne brønnen to ankerkjettinger, slet av stigerøret og måtte slepes til land for reparasjon.

Transocean Arctic skal nå plugge og forlate brønnen.

Samtykket gis med følgende vilkår:

  1. Eni Norge oversender vurderingen av avvik knyttet til plugging og forlating av brønn 6406/1-3 før aktiviteten igangsettes, jamfør opplysningspliktforskriften § 6 bokstav f.
  2. Eni Norge oversender samordningsdokumenter for beredskap før aktiviteten igangsettes, jamfør opplysningspliktforskriften § 6 bokstav i.
  3. Eni Norge oversender uttalelse fra arbeidstakernes tillitsvalgte før aktiviteten igangsettes, jamfør opplysningspliktforskriften § 6 bokstav l.
Foto: Transocean

Samtykket gis blant annet på bakgrunn av samsvarsuttalelsen for Transocean Arctic, gitt 20.7.2004, med de .

Transocean Arctic

 

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss