Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Transocean Arctic – brønnopprensking på Tyrihans

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Transocean Arctic til brønnopprensking på Tyrihansfeltet.


I januar 2008 fikk StatoilHydro samtykke til bruk av Transocean Arctic til boring og komplettering (lenke) av 11 injeksjons- og produksjonsbrønner på Tyrihans.

Transocean Arctic

Transocean Arctic

I samtykkesøknaden var brønnopprensking ikke blitt omtalt. Selskapet har derfor i en tilleggssøknad søkt om samtykke til å gjennomføre brønnopprensking på 11 brønner.

Vi har gitt samtykke 16.12.2008.

Transocean Arctic opereres av Transocean Offshore (North Sea) Ltd NUF. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) i juli 2004 (lenke).

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |