Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Stena Don på Norne

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Stena Don på Nornefeltet i Norskehavet.


Samtykket gjelder stabilisering av M-bunnrammen ved installering av to 30” lederør i slissene M-2 og M-4, og en 36” senterpale. M-bunnrammen ble installert i oktober 2008. Vanndypet på stedet er 375 meter.

Stena Don (photo: Jostein Rostad)

Samtykket er en utvidelse av et samtykke til bruk av Stena Don (bildet), gitt i november 2006. Innretningen opereres av Stena Drilling AS. Den fikk samsvarsuttalelse (SUT) i mars 2002.

I følge samtykkesøknaden vil arbeidene starte i slutten av april 2009. Operasjonen har en forventet varighet på 12 døgn.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |