Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Stena Don på Norne

Petroleumstilsynet har gitt Statoil ASA samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretningen Stena Don på Nornefeltet, utvinningstillatelse 128.


1.7.2003 ga Oljedirektoratet Statoil ASA samtykke til bruk av Stena Don for boring på Norne.

Det nye samtykket innebærer at Statoil i tillegg kan bore sidesteg av brønn 6608/10 B-4CH og utføre intervensjonsarbeid i brønn E-4H.

Innretningen Stena Don har for en stor del arbeidet med boring og komplettering i dette området siden den påbegynte sin kontrakt med Statoil ved årsskiftet 2001/02. I tillegg har Statoil anvendt innretningen til boring av enkelte letebrønner i samme området.

Stena Don eies av Stena Don AS og har fått (SUT) 19.3.2002.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss