Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Stena Don på Åsgard

Oljedirektoratet har gitt Statoil ASA samtykke bruk av Stena Don innenfor Åsgardlisensen.


Stena Don

Stena Don (bilde) som eies av Stena Don AS har fått samsvarsuttalelse (SUT) i mars 2002.

Formålet med aktiviteten er å bore, komplettere samt å vedlikeholde havbunnsbrønner på Åsgardfeltet.

Operasjonen starter med boring av brønn 6506/12-N01H. Denne brønnen har som hovedmål å produsere olje fra Tiljereservoaret på Smørbukkfeltet.

Statoils prosjektplan for bruk av Stena Don beskriver planlagte aktiviteter fram til slutten av 2004.

Oljedirektoratet har knyttet følgende vilkår til samtykket:

  • Som det framgår av samtykkesøknaden har ">OD gitt to pålegg til Stena Don AS etter tilsynsaktiviteten i tidsrommet 1.9. til 3.9.2003. OD er i dialog med selskapet for å følge opp nevnte pålegg og for å saksbehandle nye avvik som er mottatt som et resultat av tilsynsaktiviteten. Forhold i tilknytning til nevnte pålegg forutsettes ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss

Stena Don

Stena Don (bilde) som eies av Stena Don AS har fått samsvarsuttalelse (SUT) i mars 2002.

Formålet med aktiviteten er å bore, komplettere samt å vedlikeholde havbunnsbrønner på Åsgardfeltet.

Operasjonen starter med boring av brønn 6506/12-N01H. Denne brønnen har som hovedmål å produsere olje fra Tiljereservoaret på Smørbukkfeltet.

Statoils prosjektplan for bruk av Stena Don beskriver planlagte aktiviteter fram til slutten av 2004.

Oljedirektoratet har knyttet følgende vilkår til samtykket:

  • Som det framgår av samtykkesøknaden har ">OD gitt to pålegg til Stena Don AS etter tilsynsaktiviteten i tidsrommet 1.9. til 3.9.2003. OD er i dialog med selskapet for å følge opp nevnte pålegg og for å saksbehandle nye avvik som er mottatt som et resultat av tilsynsaktiviteten. Forhold i tilknytning til nevnte pålegg forutsettes ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss