Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Stena Don

Oljedirektoratet har gitt Statoil ASA samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Stena Don på Nornefeltet.


Samtykket omfatter boring av sidesteg og vanninjektor komplettering av brønnene 6608/10-C-4AH og 6608/10-F-4-AH samt plugging av brønn 6608/10-F-4-H.