Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Songa Dee på Volund

Samtykke: Marathon Petroleum Norge AS (Marathon) har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Songa Dee til produksjonsboring på Volundfeltet – fase 1B.


Oljefeltet Volund ligger i den nordlige Nordsjøen ca åtte kilometer sør for Alvheim i blokk 24/9. Feltet tilhører utvinningstillatelse 150. Rettighetshavere er Marathon (operatør) og Lundin Norway AS.

Samtykket gjelder boring av brønnene 24/9-P-3 H & 24/9-P-3 AH samt 24/9-P-2 H & 24/9-P-2 AY1H & 24/9-P-2 AY2H.

Forventet oppstart er tidligst 24.10.2009. Aktiviteten har en estimert varighet på 168 dager.

Songa Dee (source: Songa) 

Songa Dee (foto) er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning av type "Mitsubishi MD-602". Den ble ferdigstilt i 1984 og har tidligere hatt samsvarsuttalelse (SUT) under navnet Stena Dee.  Den ble da eid og operert av Stena Drilling Ltd i Aberdeen.

Nå blir innretningen eid og operert av Songa Management AS i Stavanger, og fikk ny SUT i juni 2009.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |