Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Sleipner B – midlertidig frafall av betingelser for bruken av boligmodul

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til bruk av Sleipner B med frafall av betingelser for bruken av innretningens boligmodul fram til 31.1.2011.


Sleipner B er en normalt ubemannet brønnhodeinnretning. Samtykke til bruk av Sleipner B (SLB) ble gitt i 2004 (lenke) med blant annet følgende vilkår:

  • Det maksimale antall personer som det kan planlegges overnatting for, er sju.
  • Det maksimale antall personer som kan overnatte på innretningen SLB ved uforutsette situasjoner, er 20.
  • Det maksimale antall overnattinger per person per tur, er tre.
  • Dersom personell har oppholdt seg tre netter på innretningen SLB i løpet av en 14 dagers periode og fremdeles har behov for å besøke SLB, skal slikt besøk være dagsbesøk.

West Epsilon and Sleipner B (source: StatoilHydro)

I perioden fram til 31.1.2011 ligger den flyttbare innretningen West Epsilon ved siden av Sleipner B (foto). Mellom innretningene er det broforbindelse.

West Epsilon gjennomfører en borekampanje på Sleipner B (lenke). Det har dukket opp forhold som krever større aktivitet og mer personell enn opprinnelig planlagt.

West Epsilon har 115 senger fordelt på 58 lugarer. For å redusere samsoving på denne innretningen under borekampanjen, ønsker StatoilHydro å ta de sju enkeltlugarene på Sleipner B i kontinuerlig bruk under borekampanjen. 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |