Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Sleipner B-innretningen

Petroleumstilsynet har gitt Statoil ASA et nytt og permanent samtykke til bruk av brønnhodeinnretningen Sleipner B (SLB). Innretningen skal opereres ubemannet med periodisk innleie av flotell.


Statoil har tidligere fått samtykke til bruk av SLB som ubemannet innretning med fjernstyrt drift. Samtykket var begrenset i tid til 2. februar 2004.

Sleipner B

Sleipner B (Foto: Øyvind Hagen, Statoil)

Etter to års erfaring med ubemannet og fjernstyrt drift av innretningen søkte Statoil om samtykke til permanent bruk av innretningen.

Samtykket er gitt under følgende forutsetninger:

  • Det maksimale antall personer som det kan planlegges overnatting for, er sju.
  • Det maksimale antall personer som kan overnatte på innretningen SLB ved uforutsette situasjoner, er 20.
  • Det maksimale antall overnattinger per person per tur, er tre.
  • Dersom personell har oppholdt seg tre netter på innretningen SLB i løpet av en 14 dagers periode og fremdeles har behov for å besøke SLB, skal slikt besøk være dagsbesøk.
  • Avvik fra disse vilkår skal avviksbehandles av ledelsen for Sleipner.

Det forutsettes at ledelsen for Sleipner etablerer eller viderefører et system for å registrere følgende driftsparametrer for innretningen SLB: Arbeidstid på innretningen i henhold til tidligere etablerte systemer, omfang av overtid, antall overnattinger utover forutsetninger og årsaker til slike avvik.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss