Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Seawell - utvidelse

Statoil ASA har fått en utvidelse av samtykket til bruk av Seawell for lett brønnintervensjon.


I juni fikk selskapet vårt samtykke til bruk av Seawell for lett brønnintervensjon på Åsgard, Statfjord, Vigdis, Gullfaks og Norne.

Lenke: Samtykke til lett brønnintervensjon (juni 2004)

Samtykket var begrenset til 31.12.2004. På grunn av en forskjøvet oppstart av kampanjen har Statoil behov for å utvide samtykkeperioden til 28.2.2005.

Lett brønnintervensjon er kabelbasert brønnvedlikehold, datainnsamling og tilleggsperforering.

Lenke: Om lett brønnintervensjon

Kilde: Rhiw.com

Seawell er en ettskrogsinnretning med dynamisk posisjonering, registrert i Britisk Skipsregister og er operert av Well Ops (UK) Ltd.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss