Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Seawell for lett brønnintervensjonskampanje 2004

Petroleumstilsynet har gitt Statoil samtykke til bruk av innretningen Seawell for lett brønnintervensjonskampanje fra 25.7.2004 og ut året.


SeaWell

Brønnintervensjonsinnretningen Seawell (bildet) drives av selskapet WellOps (UK) Ltd.

Statoil har søkt om samtykke til lett brønnintervensjonskampanje på Åsgard, Statfjord Øst, Vigdis Øst, Gullfaks Sør og Norne.

Brønnintervensjonsinnretningen Seawell (bildet) drives av selskapet WellOps (UK) Ltd.

Statoil har søkt om samtykke til lett brønnintervensjonskampanje på Åsgard, Statfjord Øst, Vigdis Øst, Gullfaks Sør og Norne.

Samtykket gis under forutsetning av at det ikke skjer vesentlige endringer i avvikssituasjonen eller andre forhold som endrer grunnlaget for samtykket.

Lett brønnintervensjon innebærer at en rekke operasjoner på havbunnsbrønner kan bli utført uten stigerør til overflaten. Teknologien baserer seg på kabelbasert brønnvedlikehold, hvor kabelen føres via et undervanns slusesystem inn i havbunnsbrønnen.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret