Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Scarabeo 5 på Kristin

Oljedirektoratet har gitt Statoil samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretningen Scarabeo 5 på Kristin. Aktiviteten skal starte i juli 2003 og omfatter boring av 8 samt komplettering av 12 brønner.


Brønnene på Kristin feltet klassifiseres som HTHT-brønner (høyt trykk og høy temperatur). Dette innebærer at det settes spesielle krav til boreinnretningen, boreutstyr, personell og prosedyrer.

Statoil har foretatt en vurdering av Scarabeo 5 og konkluderer at denne innretningen er egnet for å gjennomføre de planlagte aktiviteter på Kristin.