Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Scarabeo 5 på Kristin

StatoilHydro har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Scarabeo 5 for boring av en pilotbrønn på Q-rammen på Kristinfeltet.


StatoilHydro har benyttet Scarabeo 5 (bildet) til boring og komplettering av brønner på Kristinfeltet siden 2003 (lenke).

Selskapet har for tiden samtykke til å gjennomføre boreaktiviteter knyttet til bunnrammene N, P, S og R.

Dette nye samtykket er en utvidelse av eksisterende samtykke og gjelder boring på Q-rammen.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |