Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Scarabeo 5 på Åsgard

Samtykke: StatoilHydro ASA har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Scarabeo 5 til produksjonsboring og delvis komplettering av brønnene NO 6506/12-Q-5 og 6506/12-Y1H/Y2H.


Brønnene tilhører utvinningstillatelse 094, som ligger sentralt i Norskehavet på ca 300 meters havdyp.

Planlagt oppstart av aktiviteten er medio august 2009. Operasjonen har en estimert varighet på ca 112 døgn.

Scarabeo 5 (source: Picasa)

Scarabeo 5 (foto) er en flyttbar boreinnretning bygget i Italia hos Fincantieri Shipyards Genova, ferdigstilt i 1990. Den opereres av Saipem Norwegian Branch (Saipem).

(lenke).

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |