Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Scarabeo 5 på Alve

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Scarabeo 5 til produksjonsboring på Alve.


Alve
Alve er et mindre gass- og kondensatfunn i Norskehavet, 16 kilometer sørvest for Nornefeltet.  Produksjonen fra Alve skal fases inn mot Nornefeltet og skal etter planen starte tidlig i 2009.

Samtykke
Samtykket gjelder boring av ny 8 ½” seksjon og komplettering av produksjonsbrønn 6507/3-L2 H som tilhører utvinningstillatelse 159B. Dette er letebrønn 6507/3-5 S som ble boret av Ocean Vanguard i mars 2008 (lenke).

 Scarabeo 5 (kilde: Picasa)

Scarabeo 5 (kilde: Picasa)

Boring og kompletteringen av brønnen planlegges igangsatt i oktober 2008 så snart Scarabeo 5 (bildet) er ferdig med fem års klassekontroll i Ølen. Estimert varighet for aktiviteten er 30 dager.

Scarabeo 5 er en flyttbar innretning bygget i Italia hos Fincantieri Shipyards Genova, ferdigstilt i 1990. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) i mai 2003 (lenke) og opereres av Saipem med operasjonskontor i Stjørdal. 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |