Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Scarabeo 5 i Norskehavet

Samtykke: Statoil har fått sammtykke til bruk av den flyttbare innretningen Scarabeo 5 til boring og komplettering av produksjonsbrønner på Morvin.


Morvin ligger ca 20 kilometer nord for Kristinfeltet og 15 kilometer vest for Åsgardfeltet (kartet).

Location of Morvin

Statoil skal bore og komplettere inntil fire brønner i 2 brønnrammer på havbunnen som skal knyttes opp mot Åsgard B via en om lag 20 kilometer lang rørledning.

Samtykket gjelder brønnene 6506/11-A-1 H, A-2 H, A-3 H og 6506/11-B-3 H. Vanndypet på lokasjonen er ca 350 meter.

Planlagt borestart er i desember 2009. Operasjonen har en estimert varighet på 390 døgn.

Scarabeo 5 er en flyttbar boreinnretning bygget i Italia hos Fincantieri Shipyards Genova, ferdigstilt i 1990. Den opereres av Saipem Norwegian Branch (Saipem).

(lenke).

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |