Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Scarabeo 5 – brønnintervensjon i brønn 6406/2-S-4 H

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Scarabeo 5 på Kristinfeltet. Samtykket er en utvidelse av vårt samtykke for bruk av innretningen gitt i juni 2003.


StatoilHydro har søkt om følgende endringer i forhold til opprinnelig søknad om samtykke (lenke):

Brønn S-4 H på Kristinfeltet har kommunikasjon mellom produksjonsrør og ringrom (tap av barriere).

Hovedformål med brønnintervensjonen er å reetablere to uavhengige barrierer ved å rekomplettere brønnen.

Planlagt oppstart er primo mai 2009. Operasjonen har en estimert varighet på 90 døgn.

Scarabeo 5 (source: Picasa)

Scarabeo 5 (bildet) har boret og komplettert brønner på Kristinfeltet i perioden 2003 – 2008.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |