Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Safe Scandinavia på Sleipner

StatoilHydro ASA har fått samtykke til bruk av den flyttbare boliginnretningen Safe Scandinavia som flotell på Sleipner B.


Selskapet har søkt om samtykke for en periode fra primo mars 2008 til medio november 2008.

 

Safe Scandinavia (© Prosafe)

Safe Scandinavia vil bli plassert ved siden av Sleipner B-innretningen og får broforbindelse til den faste innretningen. Flotellet skal brukes til innkvartering av personell for å gjennomføre vedlikehold, modifikasjoner og Sleipner B-kompresjonsprosjektet.

Safe Scandinavia opereres av Prosafe Offshore Limited. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) i april 2007.

Lenke: Safe Scandinavia har fått SUT

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |