Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av røykgassrørene for CO2 Technology Centre Mongstad (TCM)

TCM DA har fått samtykke til bruk av røykgassrørene for CO2 Technology Centre Mongstad (TCM).


Planlagt oppstart er 15. mars 2012.

TCM er et teknologisenter for CO2-fangst. Hensikten med anlegget er å teste og verifisere, videreutvikle og kvalifisere CO2-fangstteknologi, utviklet og markedsført av teknologileverandører.

TCM vil fra starten av bestå av to testanlegg for CO2-fangst basert på to ulike prosesser. I tillegg bygges det et område for infrastruktur og hjelpesystemer (utilities) til å støtte de to valgte CO2-fangstteknologiene.

Selskapet TCM DA vil drive anlegget på Mongstad på vegne av de internasjonale eiere som på dette tidspunkt er Den Norske stat ved Gassnova SF (75,12 %), Statoil ASA (20,00 %), AS Norske Shell (2,44 %) og Sasol New Energy Holdings Proprietary Ltd 2 (2,44 %).

Øyvind Midttun, Pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77