Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av reservekraftanlegget på Nyhamna

Samtykke: Statnett SF har fått samtykke til å ta i bruk et reservekraftverk på Nyhamna.


Samtykket gjelder bruk av et naturgasskraftverk (reservekraftverk) som er plassert i tilknytning til eksisterende gassterminal i Nyhamna i Aukra kommune i Møre og Romsdal.

Brenngassen tilføres reservekraftanlegget i en 2000 meter lang 8” rørledning fra Ormen Lange-anlegget.

Lenke: Samtykke til bruk av gassrørledning til Nyhamna

Anlegget består blant annet av seks gassturbiner med en samlet effekt på inntil 150 MW og vil bli tilkoblet regionalnettet i Nyhamna.

Bruk av reservekraftanlegget krever at det foreligger en svært anstrengt kraftsituasjon og forutsetter at Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) gjennom enkeltvedtak gir tillatelse til idriftsettelse.

NVE ga den 4. september 2007 Statnett SF konsesjon for å bygge og drive kraftverket.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |