Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Port Rigmar på Ekofisk

Samtykke: ConocoPhillips Skandinavia AS (ConocoPhillips) har fått samtykke til fortsatt bruk av den flyttbare innretningen Port Rigmar som boliginnretning på Ekofisk.


ConocoPhillips har tidligere fått samtykke til bruk av Port Rigmar. Innretningen ligger på vestsiden av 2/4-Q med broforbindelse. I forbindelse med planlagte modifikasjoner og oppgraderinger på Ekofisk har selskapet fortsatt behov for Port Rigmar som boligkvarter. 

Port Rigmar (kilde: Awilco)

Det nye samtykket gjelder fram til 1. oktober 2012 og innebærer blant annet en flytting av Port Rigmar til 2/4-X hvor det forventes at innretningen blir i mindre grad utsatt for bølger under ekstreme vindforhold.

Vi har gitt samtykke blant annet på bakgrunn av dokumentasjon innsendt i forbindelse med søknaden og dokumentasjon knyttet til samsvarsuttalelsen (SUT) for Port Rigmar, med de forutsetninger og forpliktelser samsvarsuttalelsen representerer for reder og operatør.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |