Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Port Rigmar på Ekofisk

ConocoPhillips Skandinavia AS (CoPSAS) har fått samtykke til videre bruk av den flyttbare boliginnretningen Port Rigmar på Ekofiskfeltet.


CoPSAS har i lengre tid brukt Port Rigmar som boligkvarter.

Port Rigmar på Ekofisk (Kilde: COPSAS)Tidligere samtykker til bruk av Port Rigmar på Ekofisk:

-
April 2006
-

Innretningen ligger på vestsiden av 2/4-Q-innretningen med broforbindelse (bildet). I forbindelse med planlagte modifikasjoner og oppgraderinger på Ekofisk har CoPSAS fortsatt behov for Port Rigmar som boligkvarter inntil den faste boliginnretningen 2/4-L kan tas i bruk i 2009.

Samtykket er gitt med vilkår om at det innhentes samsvarsuttalelse (SUT) for Port Rigmar innen 31.12.2007, i samsvar med overgangsordningen for utvidelsen av SUT-ordningen (lenke).

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss