Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Port Rigmar på Ekofisk

ConocoPhillips Skandinavia AS (CoPSAS) har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Port Rigmar som flotell på Ekofiskfeltet.


CoPSAS bruker Port Rigmar for tiden som flotell under arbeid med 2/4-M.

Lenke: (desember 2003)

Selskapet har nå søkt om samtykke til bruk av Port Rigmar inntil den nye boliginnretningen Ekofisk 2/4-L kan tas i bruk.

Vårt samtykke er imidlertid tidsbegrenset til utløp av inneværende hovedklasseperiode (28.2.2007). En eventuell forlengelse forutsetter at selskapet dokumenterer at sikkerheten fortsatt vil være ivaretatt på en fullgod måte.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss